Prístavy a Letiská

Zaistenie bezpečnosti cestujúcich a efektívnosť medzinárodného dopravného systému.

Vo všeobecnosti sú ekonomika, medzinárodný obchod a cestovanie závislé na bezpečnosti našich  prístavov a letísk. 

V G4S vieme, že kľúčom k umožneniu väčších ziskov pre našich klientov je vždy pohľad na celkový obraz, na zváženie riešení, ktoré zvyšujú výkon. 

G4S pracuje s klientmi, aby pochopil špecifické otázky bezpečnosti, ktorým čelia. Navrhujeme riešenia, ktoré zodpovedajú na tieto otázky – spájaním našich odborných znalostí z logistiky, technológie, projektového manažmentu a riadenia najväčšieho svetového bezpečnostného  personálu.  

Našim klientom pomáhame nielen chrániť ľudí, zariadenia a dobré meno, ale tiež znižovať nákladné  zdržanie a poskytovať lepšie služby zákazníkom – spoluvytvárať stabilné, spoľahlivé prostredie, v ktorom môže obchod prosperovať. 

Spoznajte, že spoľahlivé a výhodné riešenia pochádzajú z pochopenia výziev zaistenia bezpečnosti cestujúcich a účinnosti medzinárodného dopravného systému ako celku. Dovoľte nám pomôcť vám vidieť možnosti, ktoré existujú vo výzve bezpečnosti vášho sveta.