Finančné ústavy

Optimalizácia obratu peňažných prostriedkov.

Finančné ústavy sú vystavené obrovskému tlaku znižovať náklady a zvyšovať efektivitu. Vyťažiť viac z obratu peňažných prostriedkov je dôležité, ale najdôležitejšie pre budúcnosť každej inštitúcie je zabezpečiť, aby zákazníci boli dobre obslúžení.

G4S je popredným dodávateľom bezpečnostných riešení pre finančné ústavy po celom svete.

Naše skúsenosti nám hovoria, že rozhodujúcim faktorom, aby sme našim klientom mohli poskytnúť bohatšie výhody, je komplexnejšie videnie a vývoj komplexnejších riešení, ktoré vedú k dlhodobejším výsledkom.

Ako dôveryhodný partner s etablovaným sieťami a silnými kontaktmi s centrálnymi bankami dokážeme skĺbiť dovedna našu odbornosť v oblasti manažmentu hotovosti, logistiky, inteligentných systémov, riadenie jednej z najväčších medzinárodnej pracovnej sily na svete, ako aj poznatky z oblasti poskytovania bezpečnosti a hotovostných riešení v rôznych regulačných prostrediach vo svete.

Tým, že svoju úlohu vnímame nielen ako úlohu riadenia bezpečnosti, ale aj riadenia obratu finančných prostriedkov, môžeme finančným ústavom pomôcť riadiť svoju hotovosť efektívnejšie, chrániť aktíva, znižovať náklady a poskytovať zákazníkom, ktorým slúžime, hodnotnejšie skúsenosti. 

Uvedomujeme si, že bezpečné a prospešné riešenia pochádzajú z pochopenia zložitých úloh súvisiacich so spoločným riadením bezpečnosti a obratu finančných prostriedkov. Dovoľte nám, aby sme vám pomohli uvidieť príležitosti, ktoré existujú vo výzve spojenej so zaistením bezpečnosti pre váš svet.