Operační zamestnanci

Operační zamestnanci sú hlavným potenciálom G4S, ich odborné zručnosti a lojalita, spolu s dostupnými technológiami sú zárukou kvality poskytovaných bezpečnostných riešení.

Prečo pracovať pre nás

Skupina spoločností G4S je najväčším poskytovateľom komplexných bezpečnostných riešení na Slovensku a ako taká často udáva štandardy kvality v danej oblasti služieb. G4S svojim zamestnancom v jednotlivých regiónoch poskytuje istotu stabilného zamestnania, perspektívnej práce a možnosť kariérneho rastu.

Pri výbere nových zamestnancov spoločnosť G4S dbá najmä na bezúhonnosť uchádzača o zamestnanie a jeho motiváciu. Zamestnanci s odbornou praxou majú možnosť rozvinúť svoje skúsenosti a schopnosti.

Naši ľudia

Hlavným potenciálom skupiny spoločností G4S sú naši zamestnanci, ktorých odborné zručnosti a lojalita, spolu s jasne stanovenými pracovnými postupmi a dostupnými technológiami sú zárukou kvality poskytovaných bezpečnostných riešení a služieb. Prácu našich zamestnancov si vysoko vážime a na základe pravidelného hodnotenia vytvárame priestor pre zvyšovanie ich odbornosti a kariérny rast.

Súčasťou ich pôsobenia je zameranie na potreby zákazníkov, ktorí vedia, že sme tu pre nich a dôverujú nám. Dôveru našich zákazníkov rovnako ako profesionálny prístup, odbornosť a úsilie našich zamestnancov si vážime a cielene ich rozvíjame.

Kariérny postup

G4S podporuje vzdelávanie svojich zamestnancov rôznymi formami. Je záujmom spoločnosti, aby každé pracovné miesto bolo obsadené najvhodnejším kandidátom, aby zamestnanci na všetkých úrovniach riadenia a výkonu mali jasne stanovené ciele a aby podávali zodpovedajúce pracovné výkony.

Na podporu týchto cieľov sú vytvárané podmienky na riadenie kariéry. Vychádzajúc z pravidelných hodnotení výkonu zamestnanca sa pripravujú vzdelávacie procesy orientované na rozvoj zamestnancov. Úspešné ukončenie vzdelávacieho cyklu je predpokladom pre zaradenie zamestnanca na výkon náročnejšej a zodpovednejšej práce, prípadne je zaradený  ako personálna záloha na zodpovednejšiu pracovnú pozíciu.

Odmeňovanie a benefity

Spoločnosti G4S v oblasti motivácie usilujú o spravodlivé a jasné pravidlá v odmeňovaní pri súčasnom dodržiavaní vnútorných pravidiel, smerníc, ako aj Zákonníka práce. Manažment na všetkých stupňoch je hodnotený a odmeňovaný podľa miery plnenia stanovených cieľov. Tento nástroj zabezpečuje tiež transparentné riadenie odmeňovania zamestnancov vo výkone, pričom hlavným kritériom je spokojnosť zákazníka, množstvo a kvalita odvedenej práce, ako aj lojalita zamestnancov. 

Pozrite si aktuálnu ponuku voľných pracovných miest na pozícii "bezpečnostný pracovník".